Tượng Phật Thích Ca ngồi đài sen đá ngọc Onyx – Cao 30cm

5.000.000

Đá Phong Thủy TH