Tượng phật Thiên Thủ Thiên Nhãn cho tuổi tý gỗ trầm hương tự nhiên cầu bình an, may mắn đặt bàn làm việc

590.000

Kích thước: Cao 14 cm
Chất liệu: Gỗ trầm hương tốc tự nhiên

SKU: THTH11122 Categories: ,
Đá Phong Thủy TH