Tượng Quan Công, Quan Vũ, Quan Vân Trường lưu ly – Cao 15 cm

1.000.000

Chất liệu: Đá lưu ly
Kích thước: Cao 15 cm

Đá Phong Thủy TH