Vòng đeo tay, lắc tay phong thủy gỗ trầm hương tốc xí kiến

4.500.000

Chất liệu: Gỗ trầm hương tốc xí kiến
Kích thước: Hạt 20 mm
SKU: THTH11110 Categories: ,
Đá Phong Thủy TH