Bát Tụ Bảo đá mã não thô nguyên khối – Nặng 1,6 kg

1.600.000