Bát vàng, Bát Tụ Bảo, Bát tụ tài phong thủy đá bạch ngọc trang trí bàn thờ thần tài, nhà cửa – Cao 14cm

1.200.000