Bát vàng, Bát Tụ Tài, Bát Tụ Bảo đá thạch anh lưu ly Hút Tài, Hút Lộc, Chiêu tài nạp lộc – Đường kính 8 cm

350.000