Trụ đá phong thủy đá thạch anh vàng citrine

810.0001.350.000

Hợp mệnh Thổ – Kim
Chất liệu: Đá thạch anh vàng citrine
Khối lượng: 540g; 590g; 600g; 640g; 660g; 710g; 730g; 750g; 760g; 780g; 830g; 880g và 900g
Kích thước: Cao 10,5 cm; 10 cm; 10,5 cm; 10,5 cm; 10,5 cm; 10,5 cm; 11 cm; 11 cm; 11 cm; 11 cm; 12 cm; 11,5 cm và 12 cm
Đá Phong Thủy TH