Bộ tượng thờ hai ông Tài Địa Thần Tài Thổ Địa đá ngọc hoàng long – Cao 20 cm

4.500.000