Tượng Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát ngồi đài sen cầu bình an đá cẩm thạch trắng – Cao 50 cm

5.500.000

Đá Phong Thủy TH