Tượng Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát đứng đài sen cầu bình an đá cẩm thạch trắng – Cao 30cm

1.300.000

Đá Phong Thủy TH