Chân đế đèn quay đá cẩm thạch vàng cà rốt chạm rồng phượng cho cầu đá phong thủy đường kính lớn ( 1 cái đế ) – Cao 32cm

1.600.000