Đồng tiền đồng điếu may mắn phong thủy vẽ tranh chiêu nạp tài lộc đá bạch ngọc – Đường kính 30 cm

1.500.000

Kích thước: Đường kính 30 cm
Khối lượng: 3,2 kg
Chất liệu: Đá bạch ngọc
Đá Phong Thủy TH