Hang ( Hốc ) phong thủy đá thạch anh tím hút tài lộc

2.850.0003.800.000

Chất liệu: Đá thạch anh tím
Khối lương: 2,2 kg; 2,68 kg và 2,9 kg
Khối lượng: Cao 18 cm; 17,5 cm và 21 cm

Đá Phong Thủy TH