Nhang trầm hương nguyên chất tự nhiên thắp thờ cúng

250.000

Thanh trầm nguyên chất xông nhà cửa
1 lọ gồm 65 que ( 1 que cháy 20 – 25 phút )
Khối lượng: 20g/ lọ

Đá Phong Thủy TH