Lư hương, bát hương, bát nhang thờ cúng chạm rồng đặt bàn thờ, mộ đá cẩm thạch vân đen – Cao 25 cm

770.000

Kích thước: Cao 25 cm; Đường kính miệng 15cm; Ngang 24cm
Khối lượng: 9 kg
Chất liệu: Đá cẩm thạch vân đen

 

Đá Phong Thủy TH