Lư xông trầm hương, hủ đỉnh đốt nhang, trầm hương bằng điện

700.000

Chất liệu: Gốm
Bộ sản phẩm gồm: 1 xông trầm gắn điện
Cách sử dung: Bỏ 1 ít bột trầm, dăm trầm hoặc trầm que vào hủ xông. Sau đó gắn điện điện.Trầm sẽ được đốt và tỏa hương thơm.
Đá Phong Thủy TH