Bình bông, lục bình, lọ hoa thờ cúng đá ngọc hoàng long

1.300.0001.500.000

Chất liệu: Đá ngọc hoàng long
Kích thước: Cao 20 cm; Đường kính miệng bình 9,5 cm và Cao 24 cm; Đường kính miệng bình 11 cm
Khối lượng: 2 kg và 3 kg