Trụ đá phong thủy tinh thể thạch anh vàng

1.460.0001.790.000

Hợp mệnh Thổ – Kim
Chất liệu: Tinh thể thạch anh vàng
Khối lượng: 1,12 kg; 1,15 kg; 1,16 kg; 1,2 kg; 1,26 kg; 1,27 kg; 1,32 kg; 1,35 kg; 1,37 kg và 1,38 kg
Kích thước: Cao 13,5 cm; 14 cm; 13,5 cm; 13,5 cm; 14,7 cm; 14 cm; 15,5 cm; 14,5 cm; 15 cm và 14,5 cm

Đá Phong Thủy TH