Tượng địa tạng vương bồ tát ngồi đài sen đá ngọc Onyx – Cao 30cm

5.000.000

SKU: THTP18129 Categories: ,