Tượng Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát tỏa hào quang đứng đài sen đá trắng – Cao 2,4 m

53.000.000

Kích thước: Cao 2,4 m
Chất liệu: Đá cẩm thạch trắng

Đá Phong Thủy TH