Tượng Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát đứng đài sen cầu bình an đá ngọc Onyx – Cao 30cm

2.900.000