Tượng Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát đứng đài sen đá cẩm thạch trắng – Cao 1,4 m

19.000.000

Kích thước: Cao 1,4m
Chất liệu: Đá cẩm thạch trắng

 

Đá Phong Thủy TH