Tượng Phật Di Lặc đứng đỡ thỏi ngân lượng đá trắng – Cao 30 cm

1.900.000

SKU: THTP18067 Categories: ,
Đá Phong Thủy TH